skip to Main Content

MTO next step

Meten en weten is niet genoeg.....

De meeste organisaties begrijpen dat het belangrijk is periodiek onderzoek te doen onder haar werknemers. Het gaat dan veelal om zogenaamde Medewerkers Tevredenheid Onderzoeken (MTO). In diverse cao’s is de verplichting daartoe zelfs formeel vastgesteld.

In de praktijk zien we echter dat er met de uitkomsten van deze onderzoeken bar weinig gebeurt. Dat wordt ook erkent. Kennelijk is het heel lastig om vanuit de gesignaleerde verbeterpunten te komen tot concrete actie en implementatie. Dat is zonde van de investering in tijd en geld maar bovenal een gemiste kans om belangrijke punten daadwerkelijk op te pakken. En dat draagt niet bij aan uw reputatie als goed werkgever.

Wij ondersteunen u met het vertalen van de uitkomsten van het MTO in beleid en de implementatie daarvan. Het kan noodzakelijk zijn dat we aanvullend onderzoek doen, kwantitatief en kwalitatief maar in de praktijk bieden de aanwezige rapportages voldoende aangrijpingspunten.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vul dan hier uw gegevens in voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek. Wij helpen u graag.

Contactgegevens

Paul Uittenbogaard
paul.uittenbogaard(@)symbiosismc.nl

Back To Top